Cartografie.tif
Cartografie
Een belangrijk werkgebied is het ontwerpen en tekenen van thematische
(land-)kaarten, plattegronden en andere vormen van toegepaste cartogra-
fie, grafieken, schema’s en diverse soorten illustraties o.a. voor Thieme-
Meulenhoff en WoltersNoordhoff, Rijkswaterstaat en de Provincie
Flevoland. Ten behoeve van het Schielandhuis te Rotterdam is de groei
van die stad in kaart gebracht voor een expositie. Digitale routekaartjes
worden ‘op maat’ gemaakt o.a. voor KPMG Meijburg & Co.
Voor de NOB heb ik een systeem voor het bewerken van landkaarten en
grafieken ontwikkeld ten behoeve de televisie journaals van de NOS.
Met Gerard Unger en het industrieel ontwerpbureau NPK is gewerkt aan
een bewegwijzeringsproject voor de stad Rome in het heilig jaar 2000.
Voor het project ‘Belevingswereld’ heb ik gewerkt als freelance project-
manager. De atlassen, globe, e-cards en printing-on-demand kaarten op
hun website maken daar onderdeel van uit. Voor de Gemeente Haaks-
bergen en voor Het Groene Hart zijn bijzondere kaarten gemaakt.
Verder maak ik beheerskaarten van landgoederen in opdracht van BLG
Arnhem en ook heb ik meegewerkt aan de boeken Geschiedenis van
Deventer. Voor BenU, bureau voor beeld en geluid te Amsterdam heb ik
meegewerkt aan de cahiers Biowetenschappen en Maatschappij.
In nauwe samenwerking met Paul Overbeek is gewerkt aan lijnennet-
kaarten voor het tramlijnennet van HTM in Den Haag en omgeving.
cartografie